Chúng tôi là một cơ quan tiếp thị
với rất nhiều thứ để cung cấp.

Cho dù bạn đang tìm cách triển khai một chương trình khuyến mãi bán lẻ, tạo sự hiện diện tại một sự kiện được tài trợ hay mở rộng dấu ấn thương hiệu của mình - chúng tôi sẽ thiết kế, phát triển và cung cấp một giải pháp đặc biệt cho bạn.

serviceArtboard 4

Quảng cáo Tiếp thị & Kích hoạt

Cho dù bạn đang tìm cách triển khai một chương trình khuyến mãi bán lẻ, tạo sự hiện diện tại một sự kiện được tài trợ hay mở rộng dấu ấn thương hiệu của mình - chúng tôi sẽ thiết kế, phát triển và cung cấp một giải pháp đặc biệt cho bạn.

Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp nội dung hàng đầu thế giới để phát triển các chiến dịch sáng tạo giúp thúc đẩy doanh số bán hàng. Nhóm cấp phép của chúng tôi biết ai nên nói chuyện và làm thế nào để thực hiện nó ở địa phương và quốc tế.

serviceArtboard 5

Tiếp thị Tiếp thị & Cấp phép

Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp nội dung hàng đầu thế giới để phát triển các chiến dịch sáng tạo giúp thúc đẩy doanh số bán hàng. Nhóm cấp phép của chúng tôi biết ai nên nói chuyện và làm thế nào để thực hiện nó ở địa phương và quốc tế.

Các mối quan hệ lâu dài được xây dựng trên sự hiểu biết của người dân. Đó là lý do tại sao chúng tôi cố gắng để làm quen với người của bạn bằng cách phát triển những hiểu biết sâu sắc. Điều này giúp xây dựng cuộc đối thoại có ý nghĩa hơn với khách hàng để có ảnh hưởng tích cực đến hành vi của họ.

serviceArtboard 6

Mối quan hệ Marketing

Các mối quan hệ lâu dài được xây dựng trên sự hiểu biết của người dân. Đó là lý do tại sao chúng tôi cố gắng để làm quen với người của bạn bằng cách phát triển những hiểu biết sâu sắc. Điều này giúp xây dựng cuộc đối thoại có ý nghĩa hơn với khách hàng để có ảnh hưởng tích cực đến hành vi của họ.

Với quảng cáo tại nhà và chuyên gia về thương hiệu, chúng tôi có khả năng mang lại thông điệp của bạn cho cuộc sống và giúp thương hiệu của bạn được nhìn thấy, được nghe và cuối cùng được ghi nhớ.

serviceArtboard 7

Truyền thông tiếp thị

Với quảng cáo tại nhà và chuyên gia về thương hiệu, chúng tôi có khả năng mang lại thông điệp của bạn cho cuộc sống và giúp thương hiệu của bạn được nhìn thấy, được nghe và cuối cùng được ghi nhớ.

Ngay sau khi quảng bá, sự kiện hoặc chiến dịch, hàng hóa quảng cáo mang lại sự hiện diện thương hiệu còn sót lại giúp giữ cho thương hiệu đứng đầu.

serviceArtboard 8

Quảng cáo Khuyến mại

Ngay sau khi quảng bá, sự kiện hoặc chiến dịch, hàng hóa quảng cáo mang lại sự hiện diện thương hiệu còn sót lại giúp giữ cho thương hiệu đứng đầu.

Đội ngũ các nhà chiến lược trong nhà của chúng tôi rất thích nghiên cứu và đặt câu hỏi về hiện trạng, do đó, mỗi khách hàng đều trải qua những rắc rối cần thiết để đảm bảo chúng tôi xác định được vấn đề cần phải giải quyết.

serviceArtboard 9

Kế hoạch chiến thuật

Đội ngũ các nhà chiến lược trong nhà của chúng tôi rất thích nghiên cứu và đặt câu hỏi về hiện trạng, do đó, mỗi khách hàng đều trải qua những rắc rối cần thiết để đảm bảo chúng tôi xác định được vấn đề cần phải giải quyết.

Khả năng thiết kế nội bộ của chúng tôi bao gồm thiết kế sáng tạo, nhiếp ảnh, sản xuất video, thiết kế công nghiệp và phát triển sản phẩm sáng tạo.

serviceArtboard 10

Thiết kế Sáng tạo và Công nghiệp

Khả năng thiết kế nội bộ của chúng tôi bao gồm thiết kế sáng tạo, nhiếp ảnh, sản xuất video, thiết kế công nghiệp và phát triển sản phẩm sáng tạo.

Tại Zinc, chúng ta không đơn giản coi công nghệ là nền tảng. Đó là một enabler, một game changer. Chúng ta thấy công nghệ là chất keo có khả năng mang lại hiệu suất và nâng cao kinh nghiệm.

serviceArtboard 11

Kỹ thuật số và Web

Tại Zinc, chúng ta không đơn giản coi công nghệ là nền tảng. Đó là một enabler, một game changer. Chúng ta thấy công nghệ là chất keo có khả năng mang lại hiệu suất và nâng cao kinh nghiệm.

Khả năng sáng tạo hoặc đơn giản nghĩ khác nhau để giải quyết những thách thức kinh doanh là những thành phần chính để duy trì tính cạnh tranh.

Phương pháp được chứng minh khoa học của chúng tôi giúp thúc đẩy tư duy khác biệt, cho phép chúng tôi làm việc gần gũi hơn với khách hàng để phát triển các giải pháp đa dạng hơn và đa dạng hơn.

serviceArtboard 12

Hội thảo Đổi mới

Khả năng sáng tạo hoặc đơn giản nghĩ khác nhau để giải quyết những thách thức kinh doanh là những thành phần chính để duy trì tính cạnh tranh.

Phương pháp được chứng minh khoa học của chúng tôi giúp thúc đẩy tư duy khác biệt, cho phép chúng tôi làm việc gần gũi hơn với khách hàng để phát triển các giải pháp đa dạng hơn và đa dạng hơn.

Chúng tôi thực hiện quảng cáo chạy và quản lý tất cả các tài sản thế chấp tiếp thị của bạn dễ dàng. Đội ngũ nhân viên quản lý dự án của chúng tôi sẽ quản lý các chương trình khuyến mãi của bạn từ các cuộc gọi dịch vụ khách hàng và tất cả mọi thứ ở giữa.

serviceArtboard 13

Hoạt động Marketing

Chúng tôi thực hiện quảng cáo chạy và quản lý tất cả các tài sản thế chấp tiếp thị của bạn dễ dàng. Đội ngũ nhân viên quản lý dự án của chúng tôi sẽ quản lý các chương trình khuyến mãi của bạn từ các cuộc gọi dịch vụ khách hàng và tất cả mọi thứ ở giữa.